Страховий випадок

Шановний клієнте!

Під час страхового випадку дотримуйтесь таких дій:

  1. Негайно (бажано з місця події) зареєструйте випадок за номером (044) 221-24-87,  354-24-87 (але не пізніше 24 годин з моменту страхового випадку).
  2. Зверніться з відповідною заявою до компетентних органів (в залежності від умов договору страхування).
  3. Надайте в компанію усі необхідні документи для розгляду страхового випадку.

Для довідки: що таке страховий випадок і страхове відшкодування?

Страховий випадок  — подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.

Страхове відшкодування  — страхова виплата, яка здійснюється страховиком у межах страхової суми за договорами майнового страхування і страхування відповідальності при настанні страхового випадку.

Страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник. Непрямі збитки вважаються застрахованими, якщо це передбачено договором страхування. У разі, коли страхова сума становить певну частку вартості застрахованого об’єкта, страхове відшкодування виплачується у такій же частці від визначених по страховій події збитків, якщо інше не передбачено умовами страхування.

Зазвичай, у договорах страхування обумовлений розмір франшизи. Що це таке?

Франшиза  — частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування.

Звертаємо Вашу увагу, що оперативність, якість врегулювання претензій та надання Вам допомоги безпосередньо залежать від того, як швидко Ви повідомите Страхову Компанію «ДЕФЕНСА» про настання події, що призвела до збитків. Усі заяви повинні бути надані у письмовому вигляді Страхувальником або його уповноваженим представником, детально ознайомленим з усіма обставинами справи.

Інформацію про подію Ви можете також надати:

  • електронною поштою:   promenerg@ukr.net;
  • поштою (телеграфом) за адресою: 04112, Україна, м. Київ, вул. Шамрила, 15-А;
  • особисто або через уповноваженого Вами представника.

Більш детально про Ваші дії під час страхового випадку та перелік документів, які необхідно надати страховій компанії, наведено нижче:

Страхування вантажів та багажу

Страхування відповідальності перед третіми особами

Страхування кредитів

Страхування майна

Обов`язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

Обовʼязкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового  пошкодження або псування

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

Страхування фінансових ризиків

Страховий випадок і страхове відшкодування

Форми заяв