Розкриття інформації фінансовими установами

 

Відповідно до статті 12¹ Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (далі – Закон),  ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» надає інформацію про:

 

№ п/п

Розділ

Інформація

1. Повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи
1.1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕФЕНСА»
1.2. Код ЄДРПОУ 32559281
1.3. Місцезнаходження Код території за КОАТУУ 8039100000;04112, м. Київ, Шевченківський р-н,вулиця Шамрила, будинок 15-А
2. Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою Інші види страхування, крім страхування життя;Перестрахування.Товариство надає послуги зі страхування виключно за видами, на які видана ліцензія Уповноваженим органом, перелік послуг  зазначений тут
3. Відомості про власників істотної участі ( у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою)
3.1. Відомості про учасників (засновників акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи 1. Кухлик Олег Петрович Місце проживання: Україна, Київська обл., м. Буча Володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 44,9816% (кількість акцій – 8 996 315 штук)

2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФЕСІОНАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», яке діє від свого імені, в інтересах та за рахунок закритого пайового не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «ГЕОЛОГІЧНИЙ» (Код за ЄДРПОУ 35369323) в особі Директора Кухлика Олега Петровича Володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 28,75% (кількість акцій – 5 750 000 штук)

3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЕВЕРЕСТ» (Код за ЄДРПОУ 23499508) в особі директора Трубило Андрія Сергійовича

Володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 26,1584% (кількість акцій – 5 231 685 штук)

3.2. Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою Кухлик Олег Петрович

Місце проживання: Україна, Київська обл., м. Буча

3.3. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО — КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЕВЕРЕСТ» контролює ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФЕСІОНАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ

(Код за ЄДРПОУ 35369323, місцезнаходження: 02225, м. Київ, вул. Бальзака, 12 )

3.4. Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами — учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи) За ТОВ ВКФ «ЕВЕРЕСТ» здійснює контроль:
— ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» (Код за ЄДРПОУ 32559281, місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Шамрила, 15-А).
За ТОВ «КУА «ПЕМ», яке діє від свого імені, в інтересах та за рахунок закритого пайового не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «ГЕОЛОГІЧНИЙ» здійснюють контроль:
— ТОВ ВКФ «ЕВЕРЕСТ» (Код за ЄДРПОУ 23499508; місцезнаходження: 03151, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 47); — ТОВ «АВЕРСІ» (Код за ЄДРПОУ 32204434; місцезнаходження: 02166, м.Київ, пр-т Лісовий, 39-А)
4. Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи
4.1. Склад наглядової ради Статутом Товариства створення наглядової ради не передбачено.  Відповідно до ст. 51 ЗУ «Про акціонерні товариства» створення наглядової ради є обов’язковим в акціонерному товаристві з кількістю акціонерів у 10 осіб та більше. У ПАТ СК «ДЕФЕНСА» кількість акціонерів складає 5 осіб. Повноваження наглядової ради  здійснюються Загальними зборами акціонерів.
4.2. Склад виконавчого органу Виконавчим органом є Дирекція Товариства у складі:

Струтинська Валентина Леонідівна – Генеральний директор;

Кухлик Олег Петрович – Заступник Генерального директора

5. Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи 1.  Відокремлені підрозділи відсутні
6. Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі Розміщені на сайті Товариства тут.
7. Річна фінансова та консолідована звітність Розміщені на сайті Товариства тут.
8. Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи Провадження у справі про банкрутство Товариства не порушувалось, процедура санації не застосовувалась.
9. Рішення про ліквідацію фінансової установи Рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалося.
10. Інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню  відповідно до Закону Особлива інформація розміщена на сайті Товариства тут.

Звіт про корпоративне управління можна знайти тут