Органи управління

Вищий орган управління ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» — Загальні збори акціонерів.

Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» перевищують п’ять відсотків:

Кухлик Олег Петрович, якому належить 44,9816 відсотків статутного капіталу. Місце проживання: Україна, Київська обл., м. Буча. Здійснює контроль за фінансовою установою.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФЕСІОНАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», яке діє від свого імені, в інтересах та за рахунок закритого пайового не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «ГЕОЛОГІЧНИЙ» (Код за ЄДРПОУ 35369323) в особі Директора Кухлика Олега Петровича – власник 28,75 відсотків статутного капіталу.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЕВЕРЕСТ» (Код за ЄДРПОУ 23499508) в особі директора Трубило Андрія Сергійовича – власник 26,1584 відсотків статутного капіталу

Виконавчий орган ПАТ «СК «ДЕФЕНСА»  — Дирекція та кількість акцій ПАТ «СК «ДЕФЕНСА», які знаходяться у власності членів її виконавчого органу: 

Струтинська Валентина Леонідівна – Генеральний директор ( кількість акцій – 12 000 штук);

Кухлик Олег Петрович – Заступник Генерального директора ( кількість акцій – 8 996 315 штук).

Наглядова рада ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» не сформована у звʼязку з відсутністю у Статуті ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» обовʼязку формувати Наглядову раду.