Органи управління

Вищий орган управління ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» — Загальні збори акціонерів.

Кінцевими бенефіціарним власником (контролером) ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» через пряме володіння часткою є:

Лісовий Владислав, якому належить 100 % статутного капіталу. Громадянство – Україна.

Виконавчий орган ПАТ «СК «ДЕФЕНСА»  — Дирекція: 

Струтинська Валентина Леонідівна – Генеральний директор;

Кухлик Олег Петрович – Заступник Генерального директора

Наглядова рада ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» не сформована у звʼязку з відсутністю у Статуті ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» обовʼязку формувати Наглядову раду.