Оголошення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

Дирекція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕФЕНСА» (далі – ПАТ «СК «ДЕФЕНСА») повідомляє, що 11 листопада 2016 року о 10:30 за місцезнаходженням ПАТ «СК «ДЕФЕНСА»: 04112, м. Київ, вул. Шамрила, 15-А, кімн. № 2, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 09:30, час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10:15.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 07 листопада 2016 р.

Проект порядку денного:

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Затвердження регламенту, порядку проведення Позачергових Загальних Зборів та порядку голосування.
  3. Обрання головуючого та секретаря Позачергових Загальних Зборів Акціонерів.
  1. Затвердження ринкової вартості акцій ПАТ «СК «ДЕФЕНСА». 

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 

Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:

1.1 Обрати Лічильну комісію Зборів у кількості однієї особи, а саме: Павленко Любов Станіславівна – Голова лічильної комісії. 

Проект рішення з питання №2 проекту порядку денного:

2.1. Затвердити наступний регламент, порядок проведення позачергових Загальних зборів та порядок голосування:

— Час на доповідь — 10 хвилин;

— Час на запитання – 2 хвилини;

— Час на відповіді – 5 хвилин;

— Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.

— На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

— Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.

— Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

— Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

2.2. Затвердити визначений Дирекцією ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою ПАТ «СК «ДЕФЕНСА». 

Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:

3.1. Обрати Головою Зборів – Кухлика Олега Петровича.

3.2. Обрати секретарем Зборів – Струтинську Валентину Леонідівну. 

Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:

4.1. Затвердити ринкову вартість акцій ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» в порядку, визначеному чинним законодавством, з врахуванням ринкової вартості однієї акції, яку визначено суб’єктом оціночної діяльності, згідно зі Звітом з оцінки ринкової вартості майна ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

З матеріалами, які стосуються проведення позачергових Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» у робочі дні з 10 годин 00 хвилин до 18 години 00 хвилин.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» Струтинська В.Л. Контактні телефони: (044) 354-24-87, 354-24-86.

Для участі в зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що посвідчує особу). Представники акціонерів для участі у зборах повинні мати належним чином оформлені довіреності.

Оголошення опубліковано в щоденному офіційному виданні «Бюлетень. Цінні папери України» № 189 від 10.10.2016р.