Оголошення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕФЕНСА»

Повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» відбудуться

22 лютого 2016 року за місцезнаходженням товариства: 04112, м. Київ, вул. Шамрила, 15-А.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах о 14:00, закінчення реєстрації акціонерів 14:45, початок зборів о 15.00.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 16.02.2016р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

  1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».
  2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».
  3. Розгляд та затвердження річного звіту ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».
  4. Про розподіл прибутку та збитку ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» за 2015 рік.
  5. Розгляд та затвердження звіту Дирекції ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» за 2015 рік.
  6. Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» за 2015 рік.
  7. Розгляд звіту фахівця з внутрішнього аудиту (контролю) про результати внутрішнього аудиту (контролю) поточної діяльності  ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» за 2015 рік.
  8. Про затвердження річного плану роботи та графіку внутрішніх перевірок ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» фахівцем з внутрішнього аудиту (контролю) на 2016 рік.
  9. Про формування Наглядової ради ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» та обрання членів Наглядової ради.
  10. Про надання дозволу (згод) на перегляд строків повернення (згідно поданих заяв) наданих раніше поворотних фінансових допомог.

 

З матеріалами, які стосуються проведення чергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням ПАТ «СК «ДЕФЕНСА». Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» Струтинська В.Л. Контактні телефони: (044) 354-24-87, 354-24-86.

Для участі в зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт чи ін.). Представники акціонерів для участі у зборах повинні мати належним чином оформлені довіреності.

Оголошення опубліковано в щоденному офіційному виданні «Бюлетень. Цінні папери України» № 9 від 20.01.2016р.