Ліцензії та інші документи

Вид господарської діяльності, на провадження якої видана ліцензія Серія, номер та дата видачі ліцензії Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії Строк дії ліцензії Інформація про переоформ-лення ліцензії Статус ліцензії
Страхова діяльність у формі добровільного:
Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) Серія АВ №483301, видана 05.08.2009р. №  242-пл від 05.08.2009 р. з 05.08.2009 безстроковий 18.07.2013рсерія АE №198915 переоформлена у звʼязку із зміною місцезнаходження
Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ Серія АВ №483302, видана 05.08.2009р. №  242-пл від 05.08.2009 р. з 05.08.2009 безстроковий 18.07.2013рсерія АE №198913 переоформлена у звʼязку із зміною місцезнаходження
Cтрахування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) Серія АВ №483303, видана 05.08.2009р. №  242-пл від 05.08.2009 р. з 05.08.2009 безстроковий 18.07.2013рсерія АE №198911 переоформлена у звʼязку із зміною місцезнаходження
Cтрахування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)] Серія АВ №483304, видана 05.08.2009р. №  242-пл від 05.08.2009 р. з 05.08.2009 безстроковий 18.07.2013рсерія АE №198916 переоформлена у звʼязку із зміною місцезнаходження
Страхування фінансових ризиків Серія АВ №483305, видана 05.08.2009р. №  242-пл від 05.08.2009 р. з 05.08.2009 безстроковий 18.07.2013рсерія АE №198914 переоформлена у звʼязку із зміною місцезнаходження
Cтрахування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)] Серія АВ №483306, видана 05.08.2009р. №  242-пл від 05.08.2009 р. з 05.08.2009 безстроковий 18.07.2013рсерія АE №198912 переоформлена у звʼязку із зміною місцезнаходження
Cтрахування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) Серія АE №198911, видана 01.08.2013р. №  2294 від 18.07.2013 р. з 04.09.2008 безстроковий анульовано за власним
бажанням
Cтрахування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)] Серія АE №198912, видана 01.08.2013р. №  2294 від 18.07.2013 р. з 04.09.2008 безстроковий анульовано за власним
бажанням
Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ Серія АE №198913, видана 01.08.2013р. №  2294 від 18.07.2013 р. з 04.09.2008 безстроковий анульовано за власним
бажанням
Страхування фінансових ризиків Серія АE №198914, видана 01.08.2013р. №  2294 від 18.07.2013 р. з 04.09.2008 безстроковий анульовано за власним
бажанням
Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) Серія АE №198915, видана 01.08.2013р. №  2294 від 18.07.2013 р. з 04.09.2008 безстроковий анульовано за власним
бажанням
Cтрахування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)] Серія АE №198916, видана 01.08.2013р. №  2294 від 18.07.2013 р. з 04.09.2008 безстроковий анульовано за власним
бажанням
Страхова діяльність у формі обовʼязкового:
Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування Серія АЕ №293965, видана 06.08.2014р. № 2255 від 29.07.2014 р. з 29.07.2014 безстроковий анульовано за власним
бажанням
Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті Серія АЕ №293966, видана 06.08.2014р. № 2255 від 29.07.2014 р. з 29.07.2014 безстроковий анульовано за власним
бажанням
 Додаткові документи  
Компанію
виключено з Державного реєстру фінансових установ
Svidotstvo fin ustanovy Vytiag pro vykluchenniz z reestru fin ustsnov_09.06.2020
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ВипискаВиписка 01
Кодекс корпоративного управління
 Статут
Порядок проведення конкурсу з відбору аудотора