ІНФОРМАЦІЯ КЛІЄНТАМ

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!

Відповідно до статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», ПАТ «СК«ДЕФЕНСА» надає інформацію про:

1) фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;

Відповідно до Закону України «Про страхування», страхування — це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

Договір страхування — це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

Ціна страхової послуги залежить від предмету страхування, страхової суми, строку страхування та інших умов страхування.
Детальні умови договору страхування, включаючи ціну страхової послуги, визначені проектом договору страхування, який Вам надається до його укладання.

2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;

Надання додаткових фінансових послуг умовами договорів страхування не передбачається.

3) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги;

Відповідно до підпункту 165.1.27 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Податкового кодексу України та розпорядження Держфінпослуг від 24.12.2010 р. № 997 до загального місячного або річного оподатковуваного доходу не включається сума страхової виплати, страхового відшкодування, отримана платником податку (фізичною особою) за договором страхування від страховика-резидента, у разі виконання таких умов:

При страхуванні майна платника податку.

Під час страхування майна cума страхового відшкодування не може перевищувати вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій).

При цьому звичайна ціна застрахованого майна визначається в порядку, встановленому законом.

У разі якщо сума страхового відшкодування перевищує вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення договору страхування, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), податковий агент від суми такого перевищення утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою, визначеною у пункті 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу

4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;

Дострокове припинення договорів страхування регулюється ст. 28 Закону України «Про страхування».

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика. Про намір достроково припинити дію договору будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніше як за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення його дії, якщо інше не зазначено у договорі страхування.

У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

У разі дострокового припинення договору страхування за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов договору страхування, то Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

Розмір витрат на ведення справи по добровільних видах страхування залежить від виду страхування, визначається при розрахунку страхових тарифів відповідно до Правил страхування, які розроблені Страховиком та зареєстровані уповноваженим органом (Нацкомфінпослуг). Норматив витрат на ведення справи зазначається у договорі страхування.

Розмір витрат на ведення справи по обов’язкових видах страхування визначається постановою Кабінету міністрів України від 04.06.1994 № 358 «Про удосконалення механізму державного регулювання страхових тарифів у сфері страхування» та становлять:

  •  з обов’язкового особистого страхування — 15 відсотків;
  • з обов’язкового страхування майна та відповідальності — 20 відсотків.

Остаточний розрахунок між Сторонами, у разі дострокового припинення дії договору страхування, здійснюється після врегулювання всіх заявлених Страхувальником страхових подій (здійснення страхових виплат або прийняття рішень про відмову у виплаті).

5) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;

Захист прав споживачів здійснюється шляхом дотримання вимог законодавства, що регулює страхову діяльність та законодавства про захист прав споживачів.

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

(за попереднім записом (044) 221-24-87, (044) 354-24-86, т/факс (044) 354-24-87):

Генеральний директорСтрутинська Валентина Леонідівна (щодня з 11.00 до 13.00)

Відповідальна особа за розгляд звернень громадян —
Заступник Генерального директора Кухлик Олег Петрович
(щодня з 14.00. до 16.00).

6) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;

Уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Адреса: 01001, м.Київ-1, вул. Б. Грінченка 3

Телефони для довідок:
+380 (44) 234-39-46 — довідка про реєстрацію, опрацювання звернень громадян та з питань організації прийому громадян.
факс: +380 (044) 235-77-51
Веб-адреса: www.nfp.gov.ua
e-mail: zmi@nfp.gov.ua

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів
Адреса: 03680, м. Київ-150, вул. Горького, 174
Телефони: (044) 528-94-38
(044) 528-92-05 телефон «гарячої лінії»
(fax) 528-56-00
Веб-адреса: www.dsiu.gov.ua
E-mail: dssu@dssu.gov.ua

7) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

ПАТ «СК «ДЕФЕНСА», як страховий агент, пропонує послуги з добровільного та обовʼязкового страхування, що здійснюються на основі ліцензій, виданих Нацкомфінпослуг. Якщо Ви укладаєте такий договір страхування, то розмір комісійної винагороди повідомить Вам особа, яка оформлює страховий поліс.