Оголошення

Повідомдення про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

Повідомдення про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

Оголошення про порядок роботи ПАТ «СК «ДЕФЕНСА»

Шановні клієнти, партнери та інші користувачі нашого сайту!

Повідомляємо, що з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 та ураховуючи рекомендації Міністерства охорони здоров’я та Кабінету Міністрів України, встановлені постановою КМУ № 405 від 21.04.2021 р., на період карантину підприємство продовжує працювати у дистанційному режимі до 30 червня 2021 року.

З повагою, Дирекція ПАТ «СК «ДЕФЕНСА»

ПОВІДОМЛЕННЯ про порядок та строки виплати дивідендів за акціями ПАТ «СК «ДЕФЕНСА»

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕФЕНСА» (далі –
ПАТ «СК «ДЕФЕНСА», Товариство) повідомляє Вас, що загальними зборами акціонерів, які відбулися
23 квітня 2021 року, було прийнято рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства.
Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами, на акції Товариства, що перебувають в обігу.
Розмір дивідендів на 1 акцію – 1,004 грн. (одна гривня чотири тисячних копійки).
Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями Товариства,
визначити 12 травня 2021 р.
Виплатити дивіденди власникам акцій згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
(реєстру власників іменних цінних паперів) станом на 12 травня 2021 року, шляхом безготівкового
перерахування грошових коштів на банківські рахунки акціонерів в порядку, визначеному
законодавством та у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття цього рішення.

З повагою,
Генеральний директор  Струтинська В.Л.

Оголошення про порядок роботи ПАТ «СК «ДЕФЕНСА»

Шановні клієнти, партнери та інші користувачі нашого сайту!

Повідомляємо, що з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 та ураховуючи
рекомендації Міністерства охорони здоров’я та Кабінету Міністрів України, на період
карантину, встановленого постановою КМУ № 104 від 17.02.2021 р., підприємство продовжує
працювати у дистанційному режимі до 30 квітня 2021 року.

З повагою,
Дирекція ПАТ «СК «ДЕФЕНСА»

Оголошення про порядок роботи ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» на період новорічних свят та привітання з Новим роком та Різдвом!

 

Шановні клієнти, партнери та інші користувачі нашого сайту!

 

Щиро вітаємо Вас з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим!

Хай новий рік принесе добробут та благополуччя в Ваші сім’ї, мир та затишок у Ваш дім, достаток та радість у Ваші родини. Бажаємо міцного здоров’я, щастя, натхнення в роботі та успіхів у всіх добрих починаннях, надії на краще майбутнє, стабільності і впевненості у завтрашньому дні!!!

 

2021

Також повідомляємо, що до 28 лютого 2021 року підприємство працює у дистанційному режимі. ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» не працюватиме з 1 по 3 січня включно та з 7 по 10 січня включно.

 

Додатково доводимо до Вашого відома, що на підприємстві перенесено робочий день з п’ятниці 08 січня 2021 року на суботу 16 січня 2021 року.

 

З повагою,

Дирекція ПАТ «СК «ДЕФЕНСА»

Повідомлення про порядок та строки виплати дивідендів за акціями ПАТ «СК»Дефенса»

Повідомлення про порядок та строки виплати дивідендів за акціями ПАТ «СК»Дефенса»

ІНФОРМАЦІЯ про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

 

 

Дирекція ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» повідомляє про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів – 08 липня 2020 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину  02 липня 2020 року

Загальна кількість акцій – 20 000 000 штук

Кількість голосуючих акцій  – 20 000 000 штук

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів 8.07.2020(ключ)

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів 8.07.2020

ІНФОРМАЦІЯ про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Дирекція ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» повідомляє про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів – 29 травня 2020 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 25 травня 2020 року

Загальна кількість акцій – 20 000 000 штук

Кількість голосуючих акцій  – 20 000 000 штук

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

Дирекція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕФЕНСА» (далі – ПАТ «СК «ДЕФЕНСА») повідомляє, що 29 травня 2020 року о 10:00 за місцезнаходженням ПАТ «СК «ДЕФЕНСА»: 04112, м. Київ, вул. Шамрила, 15-А, кімн. № 2, відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 09:00, час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 09:45, початок зборів о 10.00.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 25 травня 2020 р.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.defensa.com.ua/

Перелік питань порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

  1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Зборів у кількості однієї особи, а саме: Бойко Наталія Миколаївна – Голова лічильної комісії.

  1. Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних зборів ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» та порядку голосування.

Проект рішення: Надавати акціонерам, їх представникам, а також посадовим особам ПАТ «СК «ДЕФЕНСА», не більше десяти хвилин на виступ та обговорення питань порядку денного, прийняти до відома, що прийняття рішень і голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

  1. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

Проект рішення: Обрати Головою Зборів – Кухлика Олега Петровича. Обрати секретарем Зборів – Струтинську Валентину Леонідівну.

  1. Про затвердження суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітностіПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

Проект рішення: Затвердити призначеного суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «СК «ДЕФЕНСА»: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ» ( код ЄДРПОУ 20503140) та затвердити умови  договору, що укладений з суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

  1. Про перегляд складу Ревізійної комісії або подовження строку повноважень Голови та членів діючої Ревізійної комісії.

Проект рішення: Зняти повноваження члена Ревізійної комісії – Трубило Андрія Сергійовича.

Затвердити Ревізійну комісію у наступному складі:

Голова Ревізійної комісії — Пиркін Павло Володимирович.

Члени Ревізійної комісії – Стралківський Валерій Миколайович, Струтинська Олена Леонідівна.

Строк повноважень – 5 років з дати призначення.

  1. Про надання Генеральному директору ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» повноважень на вчинення значних правочинів впродовж 2020 року: продажу (частково) наявних активів та придбання за рахунок отриманих коштів активів, для забезпечення зобов’язань ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

Проект рішення: Уповноважити Генерального директора ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» на вчинення значних правочинів впродовж 2020 року:продажу (частково) наявних активів та придбання за рахунок отриманих коштів активів, для забезпечення зобов’язань ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

 

З матеріалами, які стосуються проведення річних Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» у робочі дні з 10 годин 00 хвилин до 18 години 00 хвилин.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» Струтинська В.Л. Контактні телефони: (044) 221-24-87, 354-24-87, 354-24-86.

Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, а також інші права передбачені ЗУ «Про акціонерні товариства».

Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що посвідчує особу). Представники акціонерів для участі у зборах повинні мати належним чином оформлені довіреності та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що посвідчує особу).