Аудити

Аудиторськi висновки 2020 рiк

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо розкриття не фінансової інформації за 2020 рік

Аудиторські висновки 2019 рік

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо річної консолідованої фінансової звітності за 2019 рік

Звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика за 2019 рік

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за 2019 рік

Аудиторські висновки 2018 рік

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо річної консолідованої фінансової звітності за 2018 рік

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за 2018 рік

Аудиторський висновок до НЦКПФР 2018 рік

Звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика за 2018рік

Аудиторські висновки 2017 рік

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо консолідованої річної фінансової звітності за 2017 рік

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика за 2017 рік

Аудиторський висновок до НЦКПФР 2017 рік

Аудиторські висновки 2016 рік

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика за 2016 рік

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за 2016 рік

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо консолідованої річної фінансової звітності за 2016 рік

Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності станом на 31 грудня 2015 р.

Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності станом на 31 грудня 2015 р.

Незалежний висновок з надання впевненості щодо річних звітних даних 2015 рік

Незалежний висновок з надання впевненості щодо річних звітних даних 2015 рік

Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо консолідованої фінансової звітності станом на 31 грудня 2015 р.

Аудиторський висновок

Аудиторський висновок щодо консолідованої фінансової звітності 2014 рік

Аудиторський висновок щодо консолідованої фінансової звітності 2014рік

Аудиторський висновок до НЦКПФР 2014 рік

Аудиторський висновок до НЦКПФР 2014рік