Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності станом на 31 грудня 2012 р. (НАЦФІН ПОСЛУГ)

АУДИТ_АКТ_СК_12г