Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо консолідованої фінансової звітності станом на 31 грудня 2015 р.

Аудиторський висновок