Архіви за місяць Май, 2020

Аудиторські висновки 2019 рік

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо річної консолідованої фінансової звітності за 2019 рік

Звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика за 2019 рік

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за 2019 рік

ІНФОРМАЦІЯ про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Дирекція ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» повідомляє про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів – 29 травня 2020 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 25 травня 2020 року

Загальна кількість акцій – 20 000 000 штук

Кількість голосуючих акцій  – 20 000 000 штук