Архіви за місяць Март, 2020

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

Дирекція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕФЕНСА» (далі – ПАТ «СК «ДЕФЕНСА») повідомляє, що 29 травня 2020 року о 10:00 за місцезнаходженням ПАТ «СК «ДЕФЕНСА»: 04112, м. Київ, вул. Шамрила, 15-А, кімн. № 2, відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 09:00, час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 09:45, початок зборів о 10.00.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 25 травня 2020 р.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.defensa.com.ua/

Перелік питань порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

  1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Зборів у кількості однієї особи, а саме: Бойко Наталія Миколаївна – Голова лічильної комісії.

  1. Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних зборів ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» та порядку голосування.

Проект рішення: Надавати акціонерам, їх представникам, а також посадовим особам ПАТ «СК «ДЕФЕНСА», не більше десяти хвилин на виступ та обговорення питань порядку денного, прийняти до відома, що прийняття рішень і голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

  1. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

Проект рішення: Обрати Головою Зборів – Кухлика Олега Петровича. Обрати секретарем Зборів – Струтинську Валентину Леонідівну.

  1. Про затвердження суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітностіПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

Проект рішення: Затвердити призначеного суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «СК «ДЕФЕНСА»: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ» ( код ЄДРПОУ 20503140) та затвердити умови  договору, що укладений з суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

  1. Про перегляд складу Ревізійної комісії або подовження строку повноважень Голови та членів діючої Ревізійної комісії.

Проект рішення: Зняти повноваження члена Ревізійної комісії – Трубило Андрія Сергійовича.

Затвердити Ревізійну комісію у наступному складі:

Голова Ревізійної комісії — Пиркін Павло Володимирович.

Члени Ревізійної комісії – Стралківський Валерій Миколайович, Струтинська Олена Леонідівна.

Строк повноважень – 5 років з дати призначення.

  1. Про надання Генеральному директору ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» повноважень на вчинення значних правочинів впродовж 2020 року: продажу (частково) наявних активів та придбання за рахунок отриманих коштів активів, для забезпечення зобов’язань ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

Проект рішення: Уповноважити Генерального директора ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» на вчинення значних правочинів впродовж 2020 року:продажу (частково) наявних активів та придбання за рахунок отриманих коштів активів, для забезпечення зобов’язань ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

 

З матеріалами, які стосуються проведення річних Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» у робочі дні з 10 годин 00 хвилин до 18 години 00 хвилин.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» Струтинська В.Л. Контактні телефони: (044) 221-24-87, 354-24-87, 354-24-86.

Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, а також інші права передбачені ЗУ «Про акціонерні товариства».

Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що посвідчує особу). Представники акціонерів для участі у зборах повинні мати належним чином оформлені довіреності та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що посвідчує особу).

 

ІНФОРМАЦІЯ про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

Дирекція ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» повідомляє про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів – 29 травня 2020 року

Дата складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах – 19 березня 2020 року

Загальна кількість акцій – 20 000 000 штук

Кількість голосуючих акцій  – 20 000 000 штук

ІНФОРМАЦІЯ про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Дирекція ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» повідомляє про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів – 25 березня 2020 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину  19 березня 2020 року

Загальна кількість акцій – 20 000 000 штук

Кількість голосуючих акцій  – 20 000 000 штук

Звіти за 2019 рік

Фінансова звітність з приміткою за 2019 рік

Консолідована фінансова звітність за 2019рік

Звіт про корпоративне управілння за 2019рік

Оголошення про порядок роботи ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» на період карантину

Шановні клієнти, партнери та інші користувачі нашого сайту!
Повідомляємо, що у зв’язку із запровадженням карантину через спалах гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з 18.03.2020 року
по 03.04.2020 року (орієнтовно) ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» буде працювати у дистанційному та
телефонному режимі.
Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності!
З повагою,
Дирекція ПАТ «СК «ДЕФЕНСА»