Архіви за місяць Апрель, 2019

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на 27 травня 2019 року

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на 27 травня 2019 року

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на 27 травня 2019 року.pdf

ІНФОРМАЦІЯ про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

 

Дирекція ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» повідомляє про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів– 27 травня 2019 року

Дата складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах – 25 квітня 2019 року

Загальна кількість акцій– 20 000 000 штук

Кількість голосуючих акцій  – 20 000 000 штук

Звіти за 2018 рік

Звіт про корпоративне управілння за 2018рік

Консолідована фінансова звітність за 2018рік

Фінансова звітність з приміткою за 2018 рік

Звіт емітента ПАТ СК ДЕФЕНСА 2018рік
Звіт емітента ПАТ СК ДЕФЕНСА 2018рік Ключ

 

Аудиторські висновки 2018 рік

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо річної консолідованої фінансової звітності за 2018 рік

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за 2018 рік

Аудиторський висновок до НЦКПФР 2018 рік

Звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика за 2018рік