ІНФОРМАЦІЯ про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Дирекція ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» повідомляє про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів– 27 травня 2019 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 21 травня 2019 року

Загальна кількість акцій– 20 000 000 штук

Кількість голосуючих акцій  – 20 000 000 штук