Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕФЕНСА» оголошує про проведення конкурсу з метою укладення договору на отримання аудиторських послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту серед аудиторських компаній, що були відібрані з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що включені до Розділу суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для забезпечення належного надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕФЕНСА» за період 3 роки з 2020 по 2022 роки.

Інформація про замовника

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕФЕНСА»
Код ЄДРПОУ: 32559281
Місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Шамрила, буд. 15-А
Основні види діяльності: 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
66.21 Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди
66.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення
Контакти: +38 (044) 221-24-87
Адреса електронної пошти, на яку необхідно надсилати конкурсні пропозиції
promenerg@ukr.net або info@defensa.com.ua
Дані щодо діяльності та фінансового стану:                 Розміщені у загальному доступі на веб-сайті: http://www.defensa.com.ua/ в розділі «Звіти компанії»

У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

Учасники конкурсу мають відповідати наступним вимогам:

 •  відповідають встановленим Законом вимогам, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 • включені до відповідного розділу Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
 • за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
 • не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Товариству;
 • можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту;
 • за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • пройшли перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного законодавства;
 • мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства.

Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:

 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудиторську діяльність», вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» відносно проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес  та цим Умовам;
 • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;
 • подали до участі у конкурсі тендерну пропозицію із порушенням термінів, встановлених цим оголошенням.

Завдання  з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

 • підтвердження  річної фінансової звітності з метою надання до НКЦПФР (звітність емітента);
 • підтвердження  річної фінансової звітності з метою надання до Нацкомфінпослуг;
 • підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика;
 • підтвердження  річної консолідованої фінансової звітності.

Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

 • пропозицію аудиторської фірми;
 • передбачені законодавством України ліцензії, свідоцтва, сертифікати та термін їх дії;
 • документи, що свідчить про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг;
 • інформацію щодо аудиторів, яких планують залучати до аудиторської перевірки;
 • цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором про надання аудиторських послуг та розрахунок вартості послуг, строк виконання завдання з аудиту, зобов’язання аудиторської фірми щодо забезпечення якості проведення аудиту, вимог незалежності та конфіденційності;
 • лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
 • перелік основних підприємств, в яких здійснювали аудиторські перевірки (із зазначенням контактних осіб та телефонних номерів, по яким є можливість із ними зв’язатись у разі необхідності);
 • інші документи, що підтверджують відповідність вищенаведеним вимогам конкурсного відбору.

Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється на основі першочергового критерію «цінова пропозиція», з урахуванням усіх податків та зборів. Також до уваги беруться такі критерії, як строк надання послуг та досвід надання аналогічних послуг фінансовим установам.

Інформація про процедуру проведення конкурсу:

Дата початку проведення конкурсу – 18.12.2019 року 10:00.

Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій та конкурсних документів на електронну пошту або за вказаною адресою – 10 січня 2020 року 23:59.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу і не відповідають цим вимогам не розглядатимуться.

Строк підведення підсумків конкурсу – 15 січня 2020 року

Про результати конкурсу буде повідомлено всіх учасників, що приймали участь, шляхом направлення інформаційних листів на електронну пошту та розміщення відповідно оголошення на веб-сайті Товариства.

Контактні особи: Струтинська Валентина Леонідівна – Генеральний директор, тел. +38 (044) 221-24-87

Додаткова інформація про діяльність ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Конкурсні пропозиції слід надсилати у паперовому вигляді у конверті з відміткою «На конкурс з відбору аудиторів» на адресу: 04112, м. Київ, вул. Шамрила, буд. 15-А

або в електронному вигляді на адресу promenerg@ukr.net або info@defensa.com.ua. У рубриці “Тема” електронного листа прохання вказати «Конкурс з відбору аудитора».

 

Від імені Дирекції

Генеральний директор       Струтинська В.Л.

 

 

З порядком проведення конкурсу Ви можете ознайомитися за посиланням:

Порядок проведення конкурсу
— Конкурсна документація